Showing 1–20 of 24 results

Trident Mk2 PDW-M – Black

KRY-MK2PDW-BKKrytac (USA) 545.00

ARP9 Battleship Grey

EGC-ARP-9MM-ANB-NCMG&G Armament (Taiwan) 275.00

FN P90

JG-P98-4Jing Gong (China) 150.00

Krytac Kriss Vector – Black

KRY-KRISS-BKKrytac (USA) 700.00

Knight PDW DELUXE Version

VF1-KACPDW-BK99VFC (Taiwan) 345.00

ARP 9 CQB Carbine

EGC-ARP-9MM-BNB-NCMG&G Armament (Taiwan) 250.00

P90 w/ M4 Magazine

JG-P98-1Jing Gong (China) 180.00

PP-19DX Bison

CM-CM058CYMA (China) 270.00

P90 Standard

CM-CM060CYMA (China) 150.00

CM041K (FULL METAL)

CM-CM041KCYMA (China) 170.00

Knight PDW 8in STD Version

GBT-PDW-KACPDW-03VFC (Taiwan) 290.00

UMG

GG-TGU-UMG-STD-BNB-NCMG&G Armament (Taiwan) 325.00

MAC 10

TM-MAC10Tokyo Marui (Japan) 270.00

P90

TM-P90Tokyo Marui (Japan) 305.00

Vz61 SCORPION

JG-0451Jing Gong (China) 95.00

MAC10 SMG

JG-0452Jing Gong (China) 115.00

201T SMG

JG-201TJing Gong (China) 145.00

P90 Long

CM-CM060ACYMA (China) 165.00

PP-19DX Bison w/PBS-1 AK Silencer and Kobra EKP 1S-03 Reddot

CM-CM058CCYMA (China) 415.00

SCORPION VZ61

R2CWELL (China) 105.00