1. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει αεροβόλα Airsoft τα οποία έχουν αγοραστεί και ελεγχθεί για την ποιότητα τους από το κατάστημα Airsoft Club.
 2. Όλα τα αεροβόλα δοκιμάζονται πλήρως πριν την αποστολή τους για να την εξασφάλιση σωστής και ομαλής λειτουργίας.
 3. Καλύπτονται προϊόντα τα οποία έχουν πωληθεί και φέρουν σφραγίδα από το κατάστημα Airsoft Club με ημερομηνία αγοράς.
 4. Η περίοδος εγγύησης ορίζετε σε (12) μήνες για όλα τα αεροβόλα.
 5. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από την εταιρία παύει αυτομάτως να ισχύει αν η βλάβη προέρχεται από υπαιτιότητα του αγοραστή, κακή συντήρηση, εμφανή σημάδια παραβίασης. Η τελική απόφαση για εγγύηση ή όχι, είναι του τεχνικού τμήματος.

Αναλυτικά καλύπτονται:

 1. Κατασκευαστικά προβλήματα στα εξωτερικά και εσωτερικά μέρη
 2. Μη σωστή λειτουργιά από εργοστασιακή ρύθμιση η αρμολόγηση

Αναλυτικά δεν καλύπτονται:

 1. Φυσιολογικές φθορές λόγο χρήσης
 2. Λύση και επισκευή, η συντήρηση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό
 3. Βλάβες η σπασμένα σημεία από αμέλεια του χρήστη (πχ πτώση)
 4. Βλάβες από κακή χρήση
 5. Βλάβες από κακής ποιότητας BB
 6. Εμφανή σημάδια παραβίασης
 7. Βαλβίδες
 8. Μπαταρίες
 9. Γεμιστήρες

Χρέωση μεταφορικών:

 1. Για την αποστολή προς και από το service, τα προϊόντα καλύπτονται από 7 μέρες περίοδο δοκιμής και σωστής λειτουργίας μετά την αγορά. Σε περίπτωση εργοστασιακής βλάβης και μόνο, ο πελάτης έχει δικαίωμα (μέσα σε αυτές τις 7 ημέρες) την αποστολή προς το service και την επιστροφή του προϊόντος χωρίς χρέωση μεταφορικών. Κατά την περίοδο των 7 ημερών αυτών, η αποστολή θα γίνεται ΜΟΝΟ με την εταιρεία ταχυμεταφορών «Γενικής Ταχυδρομική».
 2. Με το πέρας των 7 ημερών (ανεξαιρέτως βλάβης και εγγύησης ή όχι) ο πελάτης θα χρεώνεται τα μεταφορικά για την αποστολή και επιστροφή του προϊόντος και με εταιρεία ή υπηρεσία της επιλογής του.
 3. Σε περίπτωση βλάβης του όπλου από των χρήστη και εντός της δοκιμαστικής περιόδου 7 ημερών, η εγγύηση λήγει και τα μεταφορικά χρεώνονται στον πελάτη (αποστολή και επιστροφή).